Om klinikken

Lægehuset Kongensgade 11 er en samarbejdspraksis, hvor 2 læger, selv om vi har hver vores virksomhed og eget personale tilknyttet, deler lokaler og faciliteter samt arbejder sammen om at servicere husets patienter så godt som muligt. Lægerne dækker dog hinanden indbyrdes ved fravær fx ifm. ferier, fridage, kurser og sygdom.

Behandlingsopgaver og undersøgelser er i varierende grad uddelegeret til hjælpepersonale med specialuddannelse. Telefonen bliver taget af en sekretær, som oftest tager sig af tidsbestilling, prøvesvar, mindre problemstillinger m.m. Ved behov for telefonsamtale med lægen, beder vi dig ringe mellem kl. 8 og 9. Du bliver betjent af eller stillet videre af sekretæren umiddelbart – eller alternativt ringer lægen dig op snarligst. Dette kan i nogen grad medføre ulempe for dig i form af ventetid, men denne ordning er valgt, så der også er mulighed for at bestille morgentider til konsultation, hvilket mange patienter sætter pris på.

I lighed med mange andre lægeklinikker, har vi ind imellem uddannelseslæger, da vi fungerer som efteruddannelsessted for læger, som planlægger at blive praktiserende læger eller hospitalslæger. Uddannelseslægen arbejder tæt sammen med en ældre kollega fra lægehuset, der står som garant for at det sundhedsfaglige arbejde er korrekt. I forbindelse med uddannelsesforløbet kan konsultationerne blive optaget til senere gennemgang – men kun ved accept fra patienten