Sygebesøg

Efter aftale aflægger lægerne sygebesøg i hjemmet.

Vi søger imidlertid at begrænse sygebesøg til situationer, hvor lægen skønner det er nødvendigt, fx når det er umuligt for patienten at møde i klinikken. Sygebesøg er generelt meget tidskrævende for lægen, og de betyder, at vi kan hjælpe færre af klinikkens patienter. Tiden på landevejen kan bruges meget mere effektivt i klinikken, hvor lægen tillige har adgang til undersøgelsesudstyr, hjælpepersonale og instrumenter, som ikke kan medbringes i hjemmet.

Vi håber derfor på din forståelse for vores valg.